Arvien ilmoittautuminen

Jokainen osallistuva seura on velvollinen ilmoittamaan tapahtumaan arvin/arveja. Arvit ilmoitetaan ao. lomakkeella 7.5. mennessä.

  • Seurat, joilla on 1-3 voimistelusuoritusta sitoutuvat nimeämään yhden arvin
  • Seurat, joilla on 4-6 voimistelusuoritusta sitoutuvat nimeämään kaksi arvia
  • Seurat, joilla on yli 7 voimistelusuoritusta sitoutuvat nimeämään kolme arvia

Puuttuvasta arvista arvisakko 100€. 

Arvi-ilmoittautuminen